Tjänster

Strategi och ledning

Strategisk rådgivning & ledning

En väl grundad strategi, tydliga värderingar och kommunikation som genomsyrar hela organisationen är viktigt för att bygga långsiktigt hållbara varumärken och relationer med såväl befintliga som nya kunder och medarbetare. I ett snabbt föränderligt, digitalt affärsklimat krävs nya förhållningssätt, visioner och förmågor. Hur kan vi hjälpa dig?

Senteo erbjuder strategiskt stöd och ledning. Med metoder och verktyg hjälper vi ditt företag att utifrån ett kundinsiktsdrivet perspektiv skapa rätt förutsättningar för att bygga långsiktigt goda samarbeten och affärer. 
Exempel på uppdrag: marknadsstrategi inbound / content marketing B2B, customer life cycle management (CRM/CLM), målgruppsanalys, positionering, erbjudandepaketering, affärs- och processutveckling, marketing sales alignment, inspiration och kommunikationsrådgivning.

Kommunikation för
affärer, kunder & medarbetare

Strategi, taktik och organisation måste hänga ihop för att nå framgång och kunna attrahera din målgrupp och fördjupa relationen till dina kunder. De företag som lyckas bäst arbetar målinriktat och integrerat med sin kundkommunikation, marknadsföring och försäljning. I tider som dessa blir detta extra avgörande! Hur kan vi hjälpa dig?

Senteo stöttar företag med planering, genomförande, förankring och bemanning i olika typer av uppdrag inom content och inbound marketing, inbound recruiting samt kundkommunikation och customer success. Exempel på uppdrag: inventering och taktisk planering, formulering och paketering av budskap, projektledning content marketing och marketing automation, operativt stöd och kompetensmatchning. Alltid med målet att skapa bättre resultat och synergier i samarbetet mellan Marknad, Sälj, Kundansvar och HR.

achieve-1822503_1920 - beskuren

Verksamhetsutveckling, chefsstöd & yrkescoachning

Förändring är inte ett projekt. Det behöver vara en del av ditt företags DNA. Organisationer som fångar upp, kommunicerar och agerar snabbt på omvärldens signaler har försprång. Det är människorna – dina chefer, team och medarbetare – och er gemensamma potential som avgör hur stort det försprånget blir för ditt företag. Hur kan vi hjälpa dig? 

Senteo hjälper människorna i din organisation att bli starkare – enskilt och tillsammans. Vi lyssnar och bidrar med perspektiv och best practice. Som stöd i verksamhetsutvecklingen, katalysator i övergången till mer tvärfunktionella samarbeten, eller när dina chefer och medarbetare behöver stöd eller vägledning.
Exempel på uppdrag: Speaking partner/bollplank, förändringsledning, teamutveckling, chefsstöd inom Marknad, Sälj och Kundansvar, business advisor start-ups, styrelseledamot, yrkescoachning/ karriärstöd, mentor.