Välkommen till Senteo

Senteo hjälper B2B-företag att skapa framgång i det digitala affärslandskapet med kärnfull kommunikation, strategi och ledning.

Vänder utmaningar till nya möjligheter

På dagens B2B-marknad är det dina kunder, medarbetare och andra externa intressenter som håller i taktpinnen. Som företag behöver du ha mer koll än någonsin på din målgrupp, din spelplan och dina budskap. Genom att bli bättre på att lyssna, lära och agera utifrån-och-in kan du skapa den attraktionskraft, de affärer och den organisation som krävs för att leda ditt företag in i framtiden.

I en tid av ökad konkurrens och allt fler kanaler lyckas de företag bäst som kan integrera sin kommunikation och bygga långsiktigt hållbara relationer med såväl nya som befintliga kunder och medarbetare. Det handlar om att lyssna och förstå din målgrupp, väcka nyfikenhet, attrahera, våga utmana, skapa trygghet, ingjuta mod att förändra, samarbeta och växa. Många företag ser potentialen, men ibland saknas någon av pusselbitarna för att kunna ta de steg som behövs.  

Är du VD eller chef inom Marknad, Sälj, Customer Success, HR i ett mindre, medelstort bolag? Känner du igen dig i utmaningarna? 

Senteo hjälper B2B-företag utnyttja potentialen i det digitala affärslandskapet med kärnfull kommunikation, strategi och ledning i gränslandet mellan Marknad, Sälj och HR. Tillsammans med våra kunder skapar vi kraft, riktning och konkreta resultat. Vi stärker upp din kommunikation & marknadsföring, utvecklar relationen till dina kunder, stöttar dina ledare och utvecklar dina medarbetare. Vår mission är att ge dig de verktyg och den vägledning du, ditt team och din organisation behöver för att bli ert ”bästa jag” och vända utmaningarna till nya möjligheter med relationsskapande, värdebaserad och affärsdrivande kommunikation, strategi och ledning. 

Välkommen till Senteo

”May the space between where you are and where you want to be inspire you”